НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ(НИХ) ДІЛЯНКИ(ОК)

ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ(НИХ) ДІЛЯНКИ(ОК)

НАДАННЯ ВИКОПІЮВАННЯ З КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПОГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ)

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ(НИХ) ДІЛЯНКИ(ОК)

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ)

НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

ВИДАЧА ДОВІДКИ З ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ТА РОЗПОДІЛ ЇХ ЗА ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ, УГІДДЯМИ

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИКОПІЮВАНЬ З КАДАСТРОВОЇ КАРТИ (ПЛАНУ) ТА ІНШОЇ КАРТОГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВІДКИ, ЩО МІСТИТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ)

ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ДОПУЩЕНОЇ ОРГАНОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ), ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ ВИДОМ ЇЇ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТАННЯ)

НАДАННЯ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ ТА ПРИЙНЯТИМИ ВІДПОВІДНО ДО НИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ЯКА БУЛА ДОПУЩЕНА НЕ З ВИНИ ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, НАБУТОГО НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПІДСТАВІ ЗАЯВИ СПАДКОЄМЦІВ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З НАБУТТЯМ У ВЛАСНІСТЬ МАЙНА ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЩО Є УПРАВИТЕЛЕМ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМОСТІ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПОДІЛУ, ВИДІЛУ В НАТУРІ ЧАСТКИ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У СПІЛЬНІЙ ВЛАНОСТІ ТА МАЄ НАСЛІДКОМ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ УСІХ АБО ДЛЯ ОДНОГО ІЗ СПІВВЛАСНИКІВ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПОДІЛУ АБО ОБ'ЄДНАННЯ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ЩО УТВОРЕНЕ ШЛЯХОМ ПОДІЛУ МАЙНА, У ТОМУ ЧИСЛІ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИДІЛЕННЯ ОКРЕМОГО ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА ІЗ СКЛАДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВИДІЛЕННЯМ НЕРУХОМОГО МАЙНА В НАТУРІ ВЛАСНИКАМ МАЙНОВИХ ПАЇВ ЧЛЕНІВ КОЛЕКТИВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА КОРИСТУВАНЯ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ПРАВА НА ЯКУ НАБУВАЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВЛАСНІСТЬ АБО НАДАННЯ ЇХ У КОРИСТУВАНЯ ІЗ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ АБО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ (САДИБНІ) ЖИТЛОВІ БУДИНКИ, САДОВІ, ДАЧНІ БУДИНКИ, ГОСПОДАРСЬКІ (ПРИСАДИБНІ) БУДІВЛІ І СПОРУДИ, ПРИБУДОВИ ДО НИХ, ТА ЯКІ ЗАКІНЧЕНІ БУДІВНИЦТВОМ ДО 5 СЕРПНЯ 1992 Р.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА БУДІВНИЦТВО, ЯКОГО ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ АБО У РЕЗУЛЬТАТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТЛОВОГО, ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО, ДАЧНОГО, ГАРАЖНОГО ЧИ ІНШОГО КООПЕРАТИВУ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА НА ОКРЕМЕ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО (КВАРТИРА, ЖИТЛОВЕ, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ТОЩО), РОЗМІЩЕНЕ В ОБ'ЄКТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА, БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА НА ОКРЕМЕ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО (КВАРТИРА, ЖИТЛОВЕ, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ТОЩО), РОЗМІЩЕНЕ В ОБ'ЄКТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА, БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА НА ОКРЕМЕ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО (КВАРТИРА, ЖИТЛОВЕ, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ТОЩО), РОЗМІЩЕНЕ В ОБ'ЄКТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА, БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА НА ОКРЕМЕ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО (КВАРТИРА, ЖИТЛОВЕ, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ ТОЩО), РОЗМІЩЕНЕ В ОБ'ЄКТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА, БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНЕ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО (ДАЧА, ГАРАЖ ТОЩО) БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДАЧНОГО, ГАРАЖНОГО ЧИ ІНШОГО КООПЕРАТИВУ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДМОВОЮ ВЛАСНИКА ВІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОБ'ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА У ЗВ'ЯЗКУ З ЙОГО ЗНИЩЕННЯМ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИВАТИЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПІСТАВІ РІШЕННЯ ВЛАСНИКА МАЙНА ПРО ПЕРЕДАЧУ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ЧИ З КОМУНАЛЬНОЇ У ДЕРЖАВНУ ВЛАСНІСТЬ АБО З ПРИВАТНОЇ У ДЕРЖАВНУ ЧИ КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У РАЗІ КОЛИ В ДОКУМЕНТАХ ВІДСУТНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАДАСТРОВИЙ НОМЕР

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА У РАЗІ, КОЛИ В ДОКУМЕНТАХ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ТАКОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, ВІДСУТНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ НА МАЙНО, ЯКЕ НАБУВАЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ УМОВ ПРАВОЧИНУ, З ЯКИМИ ЗАКОН АБО ВІДПОВІДНИЙ ПРАВОЧИН ПОВ'ЯЗУЄ МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ, ПЕРЕХОДУ, ПРИПИНЕННЯ ТАКИХ ПРАВ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, РЕЄСТРАЦІЮ ЯКИХ ПРОВЕДЕНО ДО 01.01.2013 Р. У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВТРАТОЮ, ПОШКОДЖЕННЯМ ЧИ ЗІПСУВАННЯМ ВІДПОВІДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО АКТА НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЧИ ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОВЕРНЕННЯМ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ РЕАБІЛІТОВАНИМ ГРОМАДЯНАМ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ, ЩО ВИЙШЛИ ІЗ СКЛАДУ ЗАСНОВНИКУВ (УЧАСНИКІВ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ МАЙНА У РЕЗУЛЬТАТІ ПРИПИНЕННЯ (ЛІКВІДАЦІЇ ЧИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ АБО ВИДІЛУ З НЕЇ НОВОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ВНЕСОК (ВНЕСЕННЯ МАЙНА ДО СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ (СТАТУТНОГО ФОНДУ), ВСТУПНІ, ЧЛЕНСЬКІ ТА ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ ТОЩО)

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СФОРМОВАНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ В ПОРЯДКУ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ІЗ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ НОЮ СУБ'ЄКТА ТАКОГО ПРАВА В РЕЗУЛЬТАТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА, У ТОМУ ЧИСЛІ ПЕРЕВЕДЕННЯ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА ІЗ ЖИТЛОВОГО У НЕЖИТЛОВИЙ АБО НАВПАКИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА ДЕРЖАВНОЇ АБО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗАВЕРШЕНО ТА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЯКИЙ ЗАРЕЄСТРОВАНО ДО 01.01.2013 Р.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ІНДИВІДУАЛЬНІ (САДИБНІ) ЖИТЛОВІ БУДИНКИ, САДОВІ, ДАЧНІ БУДИНКИ, ГОСПОДАРСЬКІ (ПРИСАДИБНІ) БУДІВЛІ І СПОРУДИ, ПРИБУДОВИ ДО НИХ ТА ЗАКІНЧЕНІ БУДІВНИЦТВОМ ДО 5 СЕРПНЯ 1992 Р.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НОВОЗБУДОВАНИЙ ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, НАБУТОГО НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ З МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ ВЛАСНОГО УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЛІКВІДАЦІЇ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (У ТОМУ ЧИСЛІ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИДІЛУ, ЗЛИТТЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, ПОДІЛУ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА МАЄ НАМІР СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ - ПДПРИЄМЦЕМ ЗА ЇЇ РІШЕННЯМ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ

ВКЛЮЧЕННЯ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, СТВОРЕНУ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 1 ЛИПНЯ 2004 РОКУ

ВКЛЮЧЕННЯ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, СТВОРЕНУ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 1 ЛИПНЯ 2004 РОКУ

ВКЛЮЧЕННЯ ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ-ПІДПРИЄМЦЯ, ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 1 ЛИПНЯ 2004 РОКУ

ВИДАЧА ВИТЯГУ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ (ИХ) ДІЛЯНКИ(ОК)

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ)

НАДАННЯ ВИКОПІЮВАННЯ З КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ(ИХ) ДІЛЯНКИ(ОК)

НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ)

ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ (ИХ) ДІЛЯНКИ (ОК)

ПОГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ)

РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У РАЗІ ЗМІНИ ЇЇ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ ЮРИДИЧНИМ І ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ПРИПИНЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРИТЕЙСЬКОГО СУДУ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРИТЕЙСЬКИЙ СУД, ЩО ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДКРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРИТЕЙСЬКОГО СУДУ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ВІДМОВИ ВІД ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ПРИПИНЕННЯ СТРУКТУРНОГО УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ЩО НЕ МАЄ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО СТРУКТУРНЕ УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ЩО НЕ МАЄ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ СТРУКТУРНОГО УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ЩО НЕ МАЄ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ, ЩО НЕ МАЄ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ, ЩО НЕ МАЄ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПРОФЕСІЙНУ СПІЛКУ, ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДО 01 ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЯКІ НЕ МІСТЯТЬСЯ В єДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ-ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ОБ'ЄДНАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ПРИПИНЕННЯ ТВОРЧОЇ СПІЛКИ, ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ ТВОРЧОЇ СПІЛОКИ В РЕЗУЛЬТАТІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ПРИПИНЕННЯ ТВОРЧОЇ СПІЛКИ, ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ ТВОРЧОЇ СПІЛОКИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЛІКВІДАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ)ТВОРЧОЇ СПІЛКИ, ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ ТВОРЧОЇ СПІЛОКИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ПРО ПРИПИНЕННЯ ТВОРЧОЇ СПІЛКИ, ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОСЕРЕДКУ ТВОРЧОЇ СПІЛОКИ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТВОРЧУ СПІЛКУ, ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОСЕРЕДОК ТВОРЧОЇ СПІЛКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЙІЇ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТВОРЧУ СПІЛКУ, ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОСЕРЕДОК ТВОРЧОЇ СПІЛОКИ, ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДО 01 ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЯКІ НЕ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ-ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ