Вартість послуг державного реєстратора

Перегляди: 2255

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

р/р – 31314300700552 код платежу 22012700
код – 37904227
МФО - 836014

Коломийський р-н

/с.Печеніжин/

Коломийське УК с.Печеніжин

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

р/р – 31118001700552 код 22012600
код – 37904227
МФО - 836014

Коломийський р-н

/с.Печеніжин/

Коломийське УК с.Печеніжин

Розмір адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень згідно Закону України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

    З 01.01.2018 року змінено розмір адміністративного збору за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Cтаттею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб у розмірі: з 1 січня 2018 року - 1762 гривні.

     Відповідно до частини 7 статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон) адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

    Враховуючи вищевикладене, розміри адміністративного збору за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав з 1 січня 2018 року становлять:

№ п/п  Види адміністративного збору  Строки проведення державної реєстрації/ надання інформації Розміри адміністративного збору Розмір, грн.
1.  за державну реєстрацію права власності
1.1  за державну реєстрацію права власності   у строк, що не первищує  5 робочих днів  0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  180,00 грн.
1.2  за державну реєстрацію права власності   у строк 2 робочі дні
 1 прожитковоий мінімум для працездатних осіб  1760,00 грн.
1.3  за державну реєстрацію права власності  у строк 1 робочий день  2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб  3520,00 грн.
1.4  за державну реєстрацію права власності  у строк 2 години  5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб  8810,00 грн.
2  за державну реєстрацію інших речових прав власності (крім іпотеки)    
2.1 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк, що не первищує 5 робочих днів  0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  90,00 грн.
2.2  за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) 
у строк, 2 робочі дні 
 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  880,00 грн.
 2.3 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк, 1 робочий день 1 прожитковоий мінімум для працездатних осіб 1760,00 грн.
 2.4 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 години 2,5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб 4410,00 грн.
3  за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки
3.1
 за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки  у строк, що не перевищує 2 робочих дні  0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  90,00 грн.
 4 за внесення змін до записів Днржавного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника     
4.1 за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника у строк, що не перевищує 1 робочого дня  0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  70,00 грн.
 5  за отримання інформації з Державногореєстру прав, у порядку ст.32 ЗУ    
5.1 отримання інформації, витягу в паперовій формі у строк, що не перевищує 1 робочого дня  0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  40,00 грн.
5.2 отримання інформації, витягу в електронній формі після внесення плати за надання інформації через Інтернет з використанням платіжних систем  0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  20,00 грн.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом;
 
2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше 2 років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше 3 років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше 4 років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

№ п/п
Види адміністративного збору
Розміри адміністративного збору
1.
за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну  особу (крім громадських об'єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою
0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (530 грн.)
2. 
за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місце знаходження фізичної особи-підприємця 
0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (180 грн.)
3. 
за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі
75 відсотків адміністративного збору, встановленого статтею 36 Закону
 4.
за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника
30 відсотків адміністративного збору, статтею 36 Закону
5. за надання відомостей з Єдиного ержавного реєстру справляється плата в такому розмірі:   
5.1  за надання витягу в паперовій формі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (90 грн.)
 5.2 за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (180 грн.)
5.3 за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційній справі  75 відсотків плати, встановленої частиною 4 статті 36 Закону за надання відповідного документа в паперовій формі 

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 Закону, вище перелічені категорії осіб не звільняються від сплати адміністративного збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

З 1 січня 2018 року змінено розмір адміністративного збору за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до частини 5 статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Враховуючи вищевикладене, розміри адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, внесення змін до записів Єдиного державного реєстру та надання інформації з Єдиного державного реєстру з 1 січня 2018 року становлять:
Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та від плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів.